0216 336 25 52

CLT Metot İle İngilizce Konuşma

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

CLT Metot İle İngilizce Konuşma


CLT ( Communicative Language Teaching )

 

“Dil edinmenin temel amacı iletişim kurmaktır ve dil ancak kullanılarak öğrenilir…” gerçeğine dayanan CLT 1960’larda İngiliz filologlar tarafından geliştirilmiştir. Gramere dayanan geleneksel dil öğretme yaklaşımlarına tepki olarak ortaya çıkmıştır ve günümüzde en etkili dil öğretme metodu olarak kabul edilmektedir. Genel İngilizce sınıflarımızda en iyi şekilde uygulanan CLT metodunun başlıca özellikleri şunlardır;

 

 • Amaç etkili iletişimi sağlamaktır.

 • Öğretmen merkezli olan geleneksel metotların aksine, CLT öğrenci merkezlidir.

 • Öğretmen rehber konumundadır ve öğretmen, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar (kendini ifade etme, iş görüşmeleri, alışveriş, insanlarla tanışma, yolculuk… vs.)  üzerinde konuşmalarına yardımcı olacak materyalleri sunar ve iletişimi sağlamak için yaptıkları çalışmalarda onları destekler.

 • Sınıf gerçek yaşamdan bir sahnedir.

 • Öğrenilecek yapıları günlük hayatta kullanabileceğini ve bu bilgilerin kendisini hedeflerine gerçekten ulaştırabileceğini bilen ve başarma duygusunu hisseden öğrenci her derse motive olur.

 • Eğlenceli ve bir o kadar da öğretici aktiviteler (Games, Role Play, Interwievs, Information Gap, Surveys, Pair and Group Work… vs.) öğrencinin ders esnasında sıkılmasını engeller.

 • Öğrenme çabuk gerçekleşir. Kısa zamanda hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

 • Bilgi alışverişi ve çevre ile iletişim yoğundur.

 • Bilgi kullanışlı ve dolayısıyla kalıcıdır.

 • Öğrenci sadece dilbilgisi kurallarına yoğunlaşmaz; özellikle iletişimde verilmek istenen mesaja yoğunlaşır. Önemli olan amaca hizmet eden akıcı bir iletişimin kurulmasını sağlamaktır.

 • Öğrenci farklı konular ve durumlar hakkında akıcı iletişim kurma becerisi kazanır.

 • Öğrenci, bulunduğu ortama göre (bir arkadaşla veya yaşça büyük birisiyle konuşma, resmi bir ortamda konuşma… vs.) nasıl bir hitap şekli kullanacağını öğrenir.

 • Öğrenci, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ve bunların ortak noktaları olan telaffuzu, kelime bilgisini ve dilin yapısını yaşayarak öğrenir.

 • Farklı durumlarla karşılaşıldığında veya yeni bir durumun algılanmasında öğrenciyi zor durumda bırakan ezberci dil eğitimin aksine, CLT öğrencinin yaratıcı olmasını ve edindiği bilgileri en iyi şekilde yeni duruma aktarmasını sağlar.

Bir sonraki Şubemizi nerede görmek istersiniz ?

 • Özel Günyıl Yabancı Dil Kursu
 • Ösym Kpds ve Üds
 • Oxford
 • Europass
 • ielts
 • Toefl
 • macmıllan
 • yds

Sizi Aramamızı ister misiniz ?

0216 336 25 52

2014 Copyright English Campus Tüm Hakları Sakldır. Google+
Web Tasarım, İnternet Site Tasarımı, Web Yazılım